Levertijd

Chocolaterie Smits’ zal steeds streven naar snelle levering van het bestelde. Bestellingen voor 14.00 uur zullen binnen 2 werkdagen worden verzonden. Daarbij zijn wij afhankelijk van PostNL. Heeft u een bestelling op een bepaalde dag nodig dan raden wij u aan op tijd te bestellen. Wij verzenden onze producten niet bij een temperatuur boven de 20 graden.

Opgegeven levertijden zijn echter slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht de onder artikel 3 van de algemene voorwaarden bedoelde overeenkomst te ontbinden. Alle rechten en aanspraken, zoals in deze voorwaarden bedongen, gelden ook voor door Chocolaterie Smits’ ten behoeve van de levering ingeschakelde derden. De klant heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient de klant Chocolaterie Smits’ daarvan direct bij aflevering in kennis te stellen.

Betaling

De klant voldoet bij de webshop van Chocolaterie Smits’ aan de verplichting, die ontstaat uit de onder punt bestellingen bedoelde overeenkomst, middels betaling via Ideal.

Reclames, Garantie En Retourgoederen

De termijn voor reclames met betrekking tot geleverde goederen beperkt zich tot het onder punt leveringen, 3e alinea gestelde. Indien is aangetoond, dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Chocolaterie Smits’ de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren. Als garantietermijn voor geleverde producten geldt de termijn, die door de betrokken leverancier van Chocolaterie Smits’ wordt gegarandeerd, gerekend vanaf de datum van aflevering door Chocolaterie Smits’. Binnen deze termijn vindt kosteloos vervanging plaats, zulks met in acht name van de specifieke voorwaarden van de leverancier. Retourzendingen worden in alle gevallen slechts geaccepteerd indien zij vooraf bij Chocolaterie Smits’ zijn aangemeld.

Verzendmethode

Wij verzenden onze producten via PostNL. Heeft u een bestelling op een bepaalde dag nodig dan raden wij u aan op tijd te bestellen. Wij verzenden onze producten niet bij een temperatuur boven de 20 graden.